top of page
Fest Fāze

PRIVĀTUMA POLITIKA

Festivālu Fest Fāze 24 organizē biedrība “FĀZE events”, reģistrācijas numurs 40008313580, e-pasts info@fazeevents.lv. Šī privātuma atruna nosaka to, kā biedrība“FĀZE events” apstrādā jūsu personas datus.

Aicinām iepazīties ar šo privātuma politiku, lai saprastu, kādus datus mēs ievācam un kā tie turpmāk tiek izmantoti.

1. Datu apjoms un veids
Mēs varētu no jums ievākt šādus datus:​ vārds, uzvārds; e-pasta adrese;​ jūsu attēlus (fotogrāfijas un video) festivāla laikā.2. Datu apstrādes mērķis un pamats
Dati nepieciešami, lai nodrošinātu jūsu piedalīšanos festivālā Fest Fāze 24 un izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm šādiem nolūkiem:

- atbilžu sniegšana uz jebkādiem jūsu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju;
- pasākumu organizēšanai un reklamēšanai;

- informēšanai par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un pakalpojumiem, kuri varētu jūs interesēt;
- statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums turpmāku pasākumu plānošanai.


3. Foto un video

Festivālā Fest Fāze 24 notiks fotografēšana un filmēšana. Mēs plānojam izmantot Fest Fāze 24 iegūtos attēlus publicitātes un sabiedrības informēšanas vajadzībām, izvietojot tos mūsu interneta vietnēs. Jūs apzināties, ka festivāls Fest Fāze 24 ir publisks pasākums un ka festivālu var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos un fotografēt, un visas šīs darbības var fiksēt jūsu dalību.


4. Bērni
Ja jūs festivālu apmeklējat ar bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem), mēs apstrādāsim datus par bērnu un viņa vecāku/citu likumisko pārstāvi.5. Datu uzglabāšanas laiks
5.1. Jūsu datu uzglabāšanas laiks būs samērīgs ar nepieciešamību, lai:
   5.1.1. aizsargātu savas intereses jebkuru prasību gadījumos, kas varētu tikt vērsti pret mums;
   5.1.2. īstenotu biedrības "FĀZE events" pasākumus;
   5.1.3. izpildītu tiesību aktu prasības.

5.2. Jūsu dati tiks glabāti līdz jūsu datu dzēšanas pieprasīšanas brīdim, vai līdz brīdim, kad būtiski mainās to uzglabāšanas mērķis; atkarībā no tā, kas notiek vispirms. Datu uzglabāšanas mērķis būtiski mainās šādos gadījumos:
   5.2.1. dati vairs nav nepieciešami leģitīmā mērķa sasniegšanai;
   5.2.2. mainās tehnoloģiskie vai citi risinājumi, kas padarītu datu apstrādi nesaderīgu ar mērķiem.

5.3. Datu uzglabāšanas mērķa novērtējums tiek veikts reizi gadā.


6. Datu drošība
Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti. 

7. Datu piekļuve un labošana
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz e-pastu info@fazeevents.lv.

 


8. Iebildumi pret datu izmantošanu
Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.

Jebkādas uzziņas vai jautājumi par jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pastu info@fazeevents.lv

bottom of page