top of page

VIEDAIS FONOGRĀFS

Piektdiena, 09. augusts

Viedais fonogrāfs” idejas saknes meklējamas 2019. gada rudenī, kad grupas solistam (Arnim Veisbārdim) tika uzdāvināts manuskripts ''Latvju tautas dzīves gudrība'' (autors Pēteris Birkerts), kurā tika pētītas senlatviešu dievības, to nozīme un saikne ar latviešu tautas dziesmām, buramvārdiem, pasakām, teikām.

Izzinot Dieva, Laimas, Teklas, Dārtas, Pērkondieva, kā arī citu dievību nozīmi un pieminēto tēlu aizbildniecību pār mūsu senču likteņiem, Arnī radās vēlme izveidot savu solo koncertprogrammu, kurā dalīties ar daļu no sava vieduma, kas uzkrāts dzīves laikā, tā nu ir tapusi koncertprogramma “Viedais Fonogrāfs”.

Koncertprogrammai 2023. gada sākumā pievienojās mūziķis un mūzikas producents Kārlis Alviķis, kuru aizrāva programmas ideja un kurš ar Arni pazīstams ne tikai caur mūziku, bet arī tēvu Andri Alviķi (no grupām Vecās mājas, bet bet, Ducele).

“Viedais fonogrāfs” melodijas izpaužas kā stāstījums par iepriekšējo paaudžu cilvēku ikdienas dzīvi, - tas ir emocionāls pieredzes, teleportēšanās stāsts personīgo atmiņu labirintos. Dziesmu aranžējumi un izpildījuma maniere, lielā mērā, ir balstīti uz ”puķu bērna laika” bohēmisko izpratni par muzikālo skanējumu un atšķiras no šī brīža Latvijas mūzikas tirgū piedāvātā.

Pilna emociju gamma aizraujošā mūzikas ceļojumā, apvienojot tradicionālās tautas mūzikas, akustiskās ģitāras melodijas ar mūsdienu skanējumu.

Programmas nosaukumā ‘’viedums’’, lasāms kā cilvēciskais - tas ko iespējams rast tikai cilvēkos - vecākos un vecvecākos, māsās un brāļos, mūsu senčos un saknēs, kuru tradīciju ietvarā saglabājam kā latviešu folkloras godu svinēšanā, tā ikdienas dzīvē. Bet ierīce - fonogrāfs, ar savu funkcionālo nozīmi, bija priekšvēstnesis daudzām ierīcēm, kuras mēs izmantojam šodien un izmantots mūzikas ierakstīšanā un atskaņošanā.


bottom of page